euroBIP


Rada Programowa

  1. prof. Krystyna Doktorowicz – prodziekan ds. budowy Wydziału Radia i Telewizji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego,
  2. dr Łucja Ginko – literaturoznawca, wykładowca Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
  3. Andrzej Goleniewski  - pełnomocnik Dyrektora Filmoteki Narodowej ds. Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,
  4. prof. Andrzej Gwóźdź – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego,
  5. Iwona Kwincińska – filmoznawca, kierownik Ośrodka Kultury Filmowej - Kina Iluzja w Częstochowie,
  6. prof. Tadeusz Miczka – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego,
  7. prof. Marian Oslislo – artysta plastyk, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
  8. Martyna Starc-Jażdżyk - przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego,
  9. Michał Wojaczek - dyrektor Domu Kultury Rybnik Chwałowice,
  10. Andrzej Zydorowicz – dziennikarz, przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice, przedstawiciel Miasta Katowice.


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Rada Programowa

Data utworzenia

2017-02-20

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Daniel Lekszycki

Osoba tworząca dokument

Daniel Lekszycki

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

708 razy